Pomiary i przeglądy elektryczne

Wykonujemy pomiary elektryczne oraz przeglądy odbiorcze i okresowe instalacji elektrycznej. W naszej ofercie znajdą Państwo również:

 

– Odbiór nowo wykonanej instalacji elektrycznej w domu jednorodzinnym / wielorodzinnym
– pomiary rezystancji izolacji
– badanie stanu izolacji
– badanie wyłączników różnicowo – prądowych
– pomiary mocy, prądów i napięć, poboru energii
– pomiary ciągłości przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych
– pomiary rezystancji uziemienia, rezystywności gruntu
– pomiary eksploatacyjne urządzeń piorunochronnych
– badanie ochronników przepięciowych
– pomiary natężenia oświetlenia.

*W przypadku odbioru instalacji elektrycznej otrzymują Państwo protokół odbioru.

**Każdy klient otrzymuje pełną dokumentację w formie protokołów pomiarowych sporządzonych zgodnie z przeprowadzonymi badaniami

Masz pytanie? Napisz do nas
Comments are Closed